OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

 

Temeljem čl. 21.  Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17), i u vezi sa čl. 10, st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07,125/07, 79/09 i 89/09,133/09, 78/12, 56/13 i 41/14,110/15) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti na adresu naše elektronske pošte:

 

.(JavaScript must be enabled to view this email address) naslovljeno na:

Putnička agencija EROS RAB d.o.o, R.brigade 22 - 51280 RAB, OIB 47713767105

 

Uz prigovor molimo, dostavite:

vaše ime i prezime i adresu, kako bismo vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vašu pritužbu, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.

 

Djelatnost turističke agencije podliježe službenom nadzoru službe turističke inspekcije