Velebit - izleti na mitsku planinu

Velebit mitska planina.



Cjenik

Cijena po osobi:450 kn
Cijena za kupon:-10%
Cijena ulaznice:
Cijena ručka:nije uključen u cijenu
Djeca do 6 godina:250 kn
Djeca od 6-12 godina:350 kn