Dnevna Molitva
Grad Rab

Eros

12. 02. 2020. - 16:39h


 

Prizivam energije oca, majke i boga

Zazivam veće svjetlo u sebi

Pozivam svoje više ja

Pozivam svoje vodiče, svoje učitelje, sve one koji me pomažu, usmjeravaju, čuvaju i štite, i molim ih da se usklade unutar mene i pomognu mi na mom današnjem putu.

Ja jesam, dijete ljubavi i svjetla.

Ja jesam, poseban sam po sebi.

Ja jesam, i zaslužujem ljubav i svjetlost.